Basics with Artur
Interaktívne hodiny anglického jazyka pre deti od predškolského veku po 4.ročník základnej školy (5-9 rokov). Cieľom kurzov je prostredníctvom projektov a rolových hier rozšíriť komunikačné schopnosti, upevniť slovnú zásobu a vytvoriť žiakom pozitívny vzťah k cudziemu jazyku formou zážitkového učenia.

Začiatok kurzu:   19. septembra 2022
Miesto a čas:  PONDELOK 16:30 – 17:30
Cena a trvanie kurzu:  119€/12 týždňov

PRIHLÁŠKY


Viac info:   www.facebook.com/ANJzalesie/, lubka.slobodova@gmail.com, 0944336337
Počet miest v skupine je obmedzený!
­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________
Volám sa Ľubica Husár Slobodová a učenie bolo pre mňa vždy viac ako len povolanie. Preto sa mu intenzívne venujem už vyše 11 rokov.
 
Vyštudovala som Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Okrem štúdia na tejto univerzite som pôsobila aj na St. Mary´s University College v Belfaste, kde som v roku 2011 úspešne ukončila druhý stupeň štúdia. Po vysokoškolskom štúdiu som pracovala pre súkromnú jazykovú školu Viveus v Žiline, kde som sa venovala najmä skupinovej výučbe detí, dospelých a firiem. O niekoľko rokov ma osud zavial do Bratislavy, kde som pracovala ako učiteľka v Súkromnej základnej škole Česká 10. Tu som sa vyučovala detičky od škôlkarov až po deviatakov. Výučbe v Zálesí a blízkom okolí som sa neprestala venovať ani po narodení synčeka v roku 2017.
 
Spôsob výučby prispôsobujem tomu, aký je danému žiakovi najbližší. Je pre mňa dôležité, aby klienti pochopili ako anglický jazyk reálne funguje. Preto do svojej výučby, prebiehajúcej metódou CLIL (výučba jazyka, reálií a medzipredmetových kombinácii, prebiehajúca v cieľovom jazyku) zapájam rôzne interaktívne pomôcky, kreatívne úlohy a rolové hry.
 
V roku 2018 sme spolu s partnerskou školou Centro Local de Idiomas v Španielsku spustili projekt e-p@ls, ktorého cieľom je, aby žiaci videli, akú moc má schopnosť vedieť komunikovať v cudzom jazyku. Žiaci z rôznych krajín si medzi sebou píšu emaily, uskutočňujú video telefonáty a posielajú si videá, pričom si nie len vytvárajú nové priateľstvá, ale aj sa dozvedajú veľa nového o iných krajinách a kultúre. Zároveň sa obe strany zdokonalia v práci s výpočtovou technikou. Táto metóda sa nazýva CALL. V roku 2019 sa do projektu e-p@ls po prvýkrát zapojili aj moji dospelí žiaci.
 
Od roku 2019 realizujem aj MINI skupinovú výučbu detí od 5 rokov v kurzoch Basics.
 
Posledné obdobie posunulo moju výučbu vpred aj tým, že nie len školopovinní žiaci, ale aj dospelí klienti veľmi úspešne adaptovali na ONLINE výučbu.
Preto moje motto znie: "po angLicky v každOm VEku". Je na každom z nás, či životné zmeny vnímame ako prekážku, alebo ako výzvu. Ja patrím k tej druhej kategórii.
 
Úspech a jazykové sebavedomie žiaka je pre mňa najlepšou sebareflexiou a odmenou!