FUNNY KIDS GYM

Funny Kids Gym je kurz pod záštitou vašej obľúbenej animačnej agentúry FAJNOVO.
V našich končinách ich dobre poznáte vďaka dlhodobým kurzom, podujatiam pre deti, denným táborom aj detským oslavám.
Tentokrát prichádzame s poslaním rozhýbať deti a udržať ich v pohybe vďaka pestrosti a zábave programu.
Prinášame kurz zameraný na zábavné pohybové cvičenia a športové aktivity, ktoré formou hier budujú prirodzene pozitívny vzťah k pohybu.
Jednotlivé pohybové aktivity sú zamerané nielen na rozvoj pohybových vlastností, ale aj na logické a kreatívne myslenie u detí a ich psychickú pohodu.
 
Kurz je vedený lektorkou s bohatými skúsenosťami v oblasti športu a zábavných pohybových animácií.
Deti sa môžu tešiť na známe aj menej známe zábavné pohybové hry, ktoré u detí s určitosťou vyvolávajú radosť z pohybu a úsmev na tvári.
Poznáte Sandru a Katku? 

 


Deťom za absolvovaný kurz vyhotovíme certifikát a každé dieťa na začiatku dostane knižočku, do ktorej po absolvovaní každej hodiny dostane motivačnú pečiatku.
 
Kurz Funny Kids Gym prebieha v novej veľkej sále na prízemí, prípadne na športovisku vonku raz do týždňa v utorky o 16:00 a o 17:00.
Začíname už 14.2.2023.
 
Kurz má 10 hodín plus nahradna hodina / 82€
 
Prihlasovanie a viac informácií na kurzy.fajnovo@gmail.com