KRÚŽOK POD ZÁŠTITOU skúsených a metodicky vybavených lektorov etablovanej organizácie KRÚŽKY V ŠKOLE

CENA 73€/polrok, frekvencia stretnutí 1x týždenne

Kurz rozvíja pohyb spojený s piesňou a s hudbou. Venujeme sa hrám so spevom, s hudbou, rytmickým cvičeniam, tancom. Dieťa nie je pasívnym príjemcom hudby, ale spontánne na ňu reaguje pohybom celého tela, hlasom, mimikou, prejavuje sa všetkými výrazovými prostriedkami. Tým uspokojuje svoje estetické potreby. V predškolskom veku zvládne dieťa koordinovať svoje pohyby, vyjadriť jednoduchým pohybom obsah piesne. Dieťa vníma pieseň ako celok so situáciou s citovým zážitkom. Hudobný rozvoj jedinca značne urýchľuje možnosť hrať sa s hudobnými hračkami a nástrojmi, deti samé objavujú a tvoria zvuky. Viac informácií poskytne lektor Mgr. Romana Švrčičová 0948 308 402 TU NÁJDETE PRIHLÁŠKU

jheuifhšui inspiro, rytmizacik, ivanka pri dunaji, pohybova priprava, tanecna priprava, pre deti, hudobna skola, tanec, hudba, deti, ihrisko, kaviaren, park oddychu